NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. 

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – temeljem dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA:

UP/I-602-04/09-12/00004), URBROJ: 533-07-10-0007 od 27.svibnja 2010.godine)

 

 

Studij na Visokoj školi traje tri godine, odnosno 6 semestara, i njime se stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi u sjedištu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

 

index

 

Studij na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

 

Razredbeni postupak za studente/ice sastoji se od bodovanja:

 

 • ° uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole
 • ° uspjeha završnoga maturalnoga rada
 • ° intervjua

 

index

 

Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:

 

 • ° rodni list (original ili ovjerena preslika)
 • ° domovnica (original ili ovjerena preslika)
 • ° svjedodžba (ili potvrda) o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena preslika)
 • ° svjedodžbe (ili potvrde) svih razreda srednje škole (originali ili ovjerene preslike)
 • ° preslika dokaza o eventualnomu posebnom statusu
 • ° kratki životopis
 • ° popunjena tiskanica za prijavu, koja se može naći na dnu ove stranice i u Studentskoj referadi
 • ° potvrda o uplati i za pokriće troškova razredbenog postupka na žiro-račun HR7324070001100432311,  Model: HR99.

index

 

 • ° upisni list
 • ° indeks
 • ° dvije fotografije u boji, formata 6×4 cm
 • ° potvrda o plaćenim troškovima upisa (490,00 kuna na žiro-račun Škole)
 • ° potvrda o plaćenoj školarini u cijelosti ili prva rata
 • ° ugovor o međusobnim pravima i obvezama (sklapa se između studenta/ice i
  Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu – solmizacija ugovora).


Sve dodatne informacije zainteresirani polaznici/ce mogu dobiti upitom na broj mobilnog telefona:

 • ° 021/645-375
 • ° +385 95 9031 949
 • ° +385 91 3331 144
 • ° +385 91 3331 100
 • ° +385 95 9024 660
 • ° elektroničkom poštom na adresu: dekan@vsikmp.hr / referada@vsikmp.hr .


 

Školarina za akademsku godinu 2018./2019. iznosi 19.000,00 kuna ukoliko se plaća u cijelosti. Plaćanjem na rate, iznos školarine uvećava se za 5% i iznosi 19.950,00 kuna. Studenti koji plaćaju školarinu na rate dužni su kod javnog bilježnika ovjeriti Ugovor o školovanju o svom trošku.

 

index

 

Student može troškove školovanja uplatiti po svom izboru na jedan od sljedećih načina:

 

- u cijelosti, prilikom upisa na studij, ili u više rata i to pri upisu 4.950,00 kuna,
a ostalo u šest mjesečnih rata po 2.500,00 kuna – Krediti poslovnih banaka

 

Uplatom školarine student stječe pravo na:


 • ° pohađanje predavanja, seminara i vježbi
 • ° konzultacije (osobno i elektroničkom poštom)
 • ° mentorstvo
 • ° korištenje školske i sveučilišne knjižnice
 • ° studentsku iskaznicu kojom se stječu sva studentska prava