Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti

Aktivnosti i informacije

Udruga Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti, koja djeluje u sklopu Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu, procese naobrazbe promatra kao otkrivanje mogućnosti za postizanje sinergije i koordinacije u područjima kulture i znanosti, poticanje kulturnog dijaloga i promoviranje naše kulturne baštine koja s bogatim iskustvima znanosti pridonosi ne samo širenju naših vidika već i uključivanju u europsku globalnu strategiju.

Ujedino je i Amumni udruga čijim se članom postaje završetkom preddiplomskog studija Visoke škole za inspekcisjki i kadrovski menadžment.

Programi Udruge davat će potporu projektima i stvaraocima (izložbe, predavanja, susreti, poticaji), ali i pozivati u goste pojedince koji su nas zadužili vrijednošću svojega djela i stvaralačkom mudrošću.

Ciljevi i djelatnosti

Udruga Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost i obrazovanje, znanost i istraživanje.

Cilj osnivanja udruge je promicanje, razvitak i unapređenje znanosti i umjetnosti.

Sukladno čl. 7. i 8. Statuta Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, ciljevi i djelatnost udruge su sljedeći:
- planiranje rada
- informiranje javnosti o znanosti i umjetnosti,o znanstvenim dostignućima i novostima u svijetu znanosti i umjetnosti u RH i inozemstvu
- razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
- izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti te organiziranje izložbi i prestavljanje mladih i darovitih umjetnika
- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istaknutih znanstvenika i umjetnika iz
- suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću
- organizacija znanstvenih skupova u RH i inozemstvu i organizacija javnih tribina
- promicanje znanosti i umjetnosti

Gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja su :
- organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;
- izdavačka djelatnost ( časopis, literatura, knjige, brošure, priručnici i druga stručna i stručno-popularna izdanja);
- recenzije projekata, elaborata i studija.
- održavanje naplatnih tečajeva

Ako u obavljanju svojih gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora, sukladno Statutu udruge, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se osavaruju njeni ciljevi utvđeni Statutom.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti

Skraćeni naziv Udruge glasi: UPZU

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave ( Splitsko dalmatinska županija –naziv nadležnog tijela ).

Podaci i kontakt

Naziv:
Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti.
Adresa sjedišta:
Zrinsko-Frankopanska 209, Split
IBAN:
HR0223300031153447716
OIB:
51284376225
Registarski broj:
17004392
E-mail:
upzu.split@gmail.com

Ustroj

Predsjedništvo:


Predsjednik:   Đorđe Nadrljanski
Dopredsjednica:  Mila Nadrljanski
Tajnik:   Kristina Vidović
Blagajnik:  Irena Mašće
Likvidator:  Ana Puljić

Statut Udruge

Rješenje Udruge

Evidencija članova udruge

Godišnje izvješće za 2016god.

Godišnje izvješće za 2017god.

Godišnje izvješće za 2018god.

Skupština:

•  Đorđe Nadrljanski
•  Mila Nadrljanski,
•  Đurđica Vukić,
•  Irena Mašće,
•  Kristina Vidović

Pristupnica i uplatnica

•  Online pristupnica (kliknuti za preuzimanje)
Ispunjenu pristupnicu poslati na e-mail: upzu.split@gmail.comPodaci za uplatu:
•   Primatelj : UPZU, Zrinsko – Frankopanska 209, Split
•  IBAN: HR0223300031153447716
•  MODEL HR00 ili HR02
•  Kopiju uplatnice poslati na e-mail: upzu.split@gmail.com