NASTAVNI PLAN I PROGRAMRED PREDAVANJA ZA 2018/2019 AKADEMSKU GODINU

I semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 111 Informatika 2 2 5
2 112 Matematika I 2 2 5
3 113 Grafičko komuniciranje i dokumentacija 2 2 4
4 114 Ekonomika poduzeća 2 1 4
5 115 Sredstva pomorskog prometa 3 2 5
6 116 Engleski jezik 1 0 4 3
7 117 Osnove menadžmenta 2 1 4
Ukupno: 13 14 30

II semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 121 Komunikologija u pomorstvu 2 1 4
2 122 Matematika II 2 2 5
3 123 Tehnički sustavi na brodu 2 2 5
4 124 Psihologija 2 1 4
5 125 Zaštita mora i okoliša 2 2 5
6 126 Engleski jezik II 0 4 3
7 127 Upravljanje kvalitetom 2 2 4
Ukupno: 12 14 30

III semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 231 Teorija sustava 2 2 5
2 232 Statistika 2 1 4
3 233 Održavanje tehničkih brodskih sustava 2 2 5
4 234 Pomorsko pravo i osiguranje 2 1 4
5 235 Tereti u pomorskom prometu 2 2 5
6 236 Engleski jezik III 0 4 3
7

237

238

239

IZBORNI KOLEGIJI

Kadrovski menadžment pomorske kompanije
 

Upravljanje pomorskim prometom

Brodska elektrotehnika

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Ukupno: 12+14   26

IV semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja Vježbe ECTS
1 241 Upravljanje prometnim sustavima 2 2 5
2 242 Financijska analiza i revizija poslovanja 2 1 4
3 243 Informacijski sustavi 2 2 5
4 244 Logistika 3 3 6
5 245 Engleski jezik IV 0 4 3
6 246 Elektroničko poslovanje u pomorstvu 2 2 3
7

247


248

IZBORNI KOLEGIJI

Radno i socijalno pravo

Dokumentacija gradnje plovnih objekata

2

2

2

2

4

4

Ukupno: 13+16   26

V semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 351 Menadžment ljudskih potencijala 2 2 5
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II 2 2 5
3 353 Elektroničko poslovanje u pomorstvu 2 2 5
4 354 Menadžment rizika 2 2 5
5 355 Engleski jezik V 0 4 3
6 356 Računovodstvo i revizija poslovanja 2 2 4
7 357
358
Njemački jezik III
Talijanski jezik III
0 4 3
Ukupno: 10+18   30

VI semestar- Inspekcijski menadžment

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 361 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 2 2 5
2 362 Pouzdanost pomorskih sustava 2 2 5
3 363 Teorija odlučivanja 2 2 5
4 364 Organizacijsko ponašanje u funkciji inspekcijskog menadžmenta 2 2 4
5 365 Engleski jezik VI 0 4 3
6 366 Njemački/talijanski jezik 0 4 3
7 367 Završni rad 2 2 5
Ukupno: 10+18   30

VI semestar- Kadrovski menadžment

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 361 Osnove radnog i socijalnog prava 2 2 5
2 362 Uredsko poslovanje i komunikacija 2 2 5
3 363 Teorija odlučivanja 2 2 5
4 364 Organizacijsko ponašanje u funkciji inspekcijskog menadžmenta 2 2 4
5 365 Engleski jezik VI 0 4 3
6 366 Njemački/talijanski jezik 0 4 3
7 367 Završni rad 2 2 5
Ukupno: 10+18   30