Nastavnici i suradnici

NASTAVNICI Akademski stupanj Zvanje mail soba
Boris Buklijaš dr.sc. redoviti profesor
Roko Markovina dr. sc. redoviti profesor mrkovina@vsikmp.hr 66 A
Ante Munitić dr.sc. redoviti profesor antemunitic@vsikmp.hr 87 A
Đorđe Nadrljanski dr. sc. redoviti profesor dekan@vsikmp.hr 70
Nikola Rausavljević dr.sc. redoviti profesor 87A
Slavko Šimundić dr.sc. redoviti profesor simundic@vsikmp.hr 75 A
Ivan Vujević dr.sc. redoviti profesor ivanvujevic@vsikmp.hr 75
Antun Čagalj dr. sc. docent cagalj@vsikmp.hr 66 A
Ivon Hicela dr.sc. docent
Mirko Bilić dr.sc. profesor visoke škole mirko.bilic@vsikmp.hr 68
Goran Sučić dr.sc. profesor visoke škole sucic@vsikmp.hr 85 A
Ratko Paić mr. sc. viši predavač paicratko@vsikmp.hr 66 A
Ante Sanader mag. sig. viši predavač ante.sanader@vsikmp.hr 82 A
Ivan Brković mr. sc. predavač ibrkovic@vsikmp.hr 81 A
Bogdana Dobrota profesor predavač bdobrota@vsikmp.hr 72 A
Veronika Domitrović mag. educ. hist. et archeol. predavač veronikadomitrovic@vsikmp.hr 66 A
Sanja Frkić prof. predavač sanja.frkic@vsikmp.hr 86 A
Irena Mašće Spec.Sci. predavač irena.masce@vsikmp.hr 67
Ante Mrčela mr. sc. predavač amrcela@vsikmp.hr 70 A
Mate Perišić dr. sc. predavač mate.perisic@vsikmp.hr 78 A
Vlade Perkušić mag. predavač v.perkusic@vsikmp.hr 79 A
Đurđica Vukić mag. ing. admin. nav. asistent durdica@vsikmp.hr 67
STRUČNI SURADNICI
Miroslav Bezbradica ing. stručni suradnik miroslav.bezbradica@vsikmp.hr 86 A
Ino Jurišić mag. ing. nav. arch. stručni suradnik jurisicino@viskmp.hr 76 A
Igor Longo prof. psihologije Stručni suradnik
Venesa Stanić mag.ing. nav. arch. stručni suradnik venesastanic@vsikmp.hr 71 A
Kristina Vidović Spec.Sci. stručni suradnik kristina.vidovic@vsikmp.hr Referada
Zoran Škrlec mag. ing. admin. nav laborant
GOSTUJUĆI NASTAVNICI
Nikić Stevo dr. sc. gost- redoviti profesor
Dragomanović Nikola dr. sc. gost- docent
Deda Đelović dr. sc. gost- docent
Radovan Orlandić dr. sc. gost- docent
Predrag Sekulić dr. sc. gost- docent
Nikola Vukčević dr. sc. gost- docent
Lakhmi C. Jain Phd gost- profesor Lakhmi.jain@unisa.edu.au
Slika predavača