Association for the Advancement of Science and Art

Activities and information

Udruga Association for the Advancement of Science and Art, which operates within the University College of Inspection and Personnel Management in Split, sees the process of education as the opportunity to achieve synergy and coordination in the fields of culture and science, promotion of cultural dialogue and promotion of our cultural heritage, which contributes not only in widening of our horizons with its rich experience in the sphere of Science but also in our inclusion into the European global strategy.

Association will provide support to projects and creators (exhibitions, lectures and meetings) with its programmes, and also invite guests credited for their valuable work and creative wisdom.

Objectives and activities

Udruga Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost i obrazovanje, znanost i istraživanje.

Cilj osnivanja udruge je promicanje, razvitak i unapređenje znanosti i umjetnosti.

Sukladno čl. 7. i 8. Statuta Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, ciljevi i djelatnost udruge su sljedeći:
- planiranje rada
- informiranje javnosti o znanosti i umjetnosti,o znanstvenim dostignućima i novostima u svijetu znanosti i umjetnosti u RH i inozemstvu
- razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
- izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti te organiziranje izložbi i prestavljanje mladih i darovitih umjetnika
- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad istaknutih znanstvenika i umjetnika iz
- suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama, pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću
- organizacija znanstvenih skupova u RH i inozemstvu i organizacija javnih tribina
- promicanje znanosti i umjetnosti

Gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja su :
- organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;
- izdavačka djelatnost ( časopis, literatura, knjige, brošure, priručnici i druga stručna i stručno-popularna izdanja);
- recenzije projekata, elaborata i studija.
- održavanje naplatnih tečajeva

Ako u obavljanju svojih gospodarskih djelatnosti Udruga ostvari dobit ona se mora, sukladno Statutu udruge, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se osavaruju njeni ciljevi utvđeni Statutom.

Naziv Udruge glasi: Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti

Skraćeni naziv Udruge glasi: UPZU

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave ( Splitsko dalmatinska županija –naziv nadležnog tijela ).

Contact

Naziv:
Udruga za promicanje znanosti i umjetnosti.
Adresa sjedišta:
Zrinsko-Frankopanska 209, Split
IBAN:
HR0223300031153447716
OIB:
51284376225
Registarski broj:
17004392
E-mail:
upzu.split@gmail.com

Organization

Predsjedništvo:


Predsjednik:   Đorđe Nadrljanski
Dopredsjednica:  Mila Nadrljanski
Tajnik:   Đurđica Vukić
Blagajnik:  Irena Mašće
Likvidator:  Ana Puljić

Statut Udruge

Rješenje Udruge

Evidencija članova udruge

Godišnje izvješće za 2016god.

Skupština:

•  Đorđe Nadrljanski
•  Mila Nadrljanski,
•  Đurđica Vukić,
•  Irena Mašće,
•  Kristina Vidović

Pristupnica i uplatnica

•  Online pristupnica (kliknuti za preuzimanje)
Ispunjenu pristupnicu poslati na e-mail: upzu.split@gmail.comPodaci za uplatu:
•   Primatelj : UPZU, Zrinsko – Frankopanska 209, Split
•  IBAN: HR0223300031153447716
•  MODEL HR00 ili HR02
•  Kopiju uplatnice poslati na e-mail: upzu.split@gmail.com