RASPORED PREDAVANJARASPORED PREDAVANJA ZA SIJEČANJ 2018.

SAT PONEDELJAK
26.02.
UTORAK
27.02.
SRIJEDA
28.02.
ČETVRTAK
01.03.
PETAK
02.03.
08:00-10:30 Matematika II Matematika II
11:00-13:30 Komunikologija Komunikologija
SAT PONEDELJAK
05.03.
UTORAK
06.03.
SRIJEDA
07.03.
ČETVRTAK
08.03.
PETAK
09.03.
08:00-10:30 Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II
11:00-13:30 Komunikologija Komunikologija Komunikologija Komunikologija Komunikologija
SAT PONEDELJAK
12.03.
UTORAK
13.03.
SRIJEDA
14.03.
ČETVRTAK
15.03.
PETAK
16.03.
08:00-10:30 Engleski I Engleski I Engleski I Engleski I Engleski I
11:00-13:30 Komunikologija Komunikologija Komunikologija Komunikologija Komunikologija
SAT PONEDELJAK
19.03.
UTORAK
20.03.
SRIJEDA
21.03.
ČETVRTAK
22.03.
PETAK
23.03.
08:00-10:30 Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Engleski I
11:00-13:30 Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II
SAT PONEDELJAK
26.03.
UTORAK
27.03.
SRIJEDA
28.03.
ČETVRTAK
29.03.
PETAK
30.03.
08:00-10:30 Engleski II Engleski II Engleski II Engleski II Ekono. poduzeća
11:00-13:30 Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II Osnove menadžmenta
SAT PONEDELJAK
02.04.
UTORAK
03.04.
SRIJEDA
04.04.
ČETVRTAK
05.04.
PETAK
06.04.
08:00-10:30 Uskrsni Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća
11:00-13:30 ponedeljak Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta
SAT PONEDELJAK
09.04.
UTORAK
10.04.
SRIJEDA
11.04.
ČETVRTAK
12.04.
PETAK
13.04.
08:00-10:30 Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća
11:00-13:30 Engleski II Engleski II Engleski II Engleski II Osnove menadžmenta
SAT PONEDELJAK
16.04.
UTORAK
17.04.
SRIJEDA
18.04.
ČETVRTAK
19.04.
PETAK
20.04.
08:00-10:30 Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Ekono. poduzeća Osnove menadžmentaa
11:00-13:30 Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Engleski II
SAT PONEDELJAK
23.04.
UTORAK
24.04.
SRIJEDA
25.04.
ČETVRTAK
26.04.
PETAK
27.04.
08:00-10:30 Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta
11:00-13:30 Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo.
SAT PONEDELJAK
30.04.
UTORAK
01.05.
SRIJEDA
02.05.
ČETVRTAK
03.05.
PETAK
04.05.
08:00-10:30 Uredsko poslo. Praznik Uredsko poslo. Uredsko poslo. Engleski II
11:00-13:30 Osnove menadžmenta rada Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta Osnove menadžmenta
SAT PONEDELJAK
07.05.
UTORAK
08.05.
SRIJEDA
09.05.
ČETVRTAK
10.05.
PETAK
11.05.
08:00-10:30 Engleski II Engleski II Engleski II Engleski II Uredsko poslo.
11:00-13:30 Uredsko poslo. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi..
SAT PONEDELJAK
14.05.
UTORAK
15.05.
SRIJEDA
16.05.
ČETVRTAK
17.05.
PETAK
18.05.
08:00-10:30 Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Engleski II
11:00-13:30 Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi..
SAT PONEDELJAK
21.05.
UTORAK
22.05.
SRIJEDA
23.05.
ČETVRTAK
24.05.
PETAK
25.05.
08:00-10:30 Engleski II Engleski II Engleski II Engleski II Uredsko poslo.
11:00-13:30 Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Uredsko poslo. Tehnički sustavi..
SAT PONEDELJAK
28.05.
UTORAK
29.05.
SRIJEDA
30.05.
ČETVRTAK
31.05.
PETAK
01.06.
08:00-10:30 Tehnički sustavi.. Psihologija Psihologija Psihologija Tehnički sustavi..
11:00-13:30 Uredsko poslo. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Engleski II
SAT PONEDELJAK
04.06.
UTORAK
05.06.
SRIJEDA
06.06.
ČETVRTAK
07.06.
PETAK
08.06.
08:00-10:30 Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija
11:00-13:30 Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi.. Tehnički sustavi..
SAT PONEDELJAK
11.06.
UTORAK
12.06.
SRIJEDA
13.06.
ČETVRTAK
14.06.
PETAK
15.06.
08:00-10:30 Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija
11:00-13:30 Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija
SAT PONEDELJAK
26.02.
UTORAK
27.02.
SRIJEDA
28.02.
ČETVRTAK
01.03.
PETAK
02.03.
08:00-10:30 Logistika Logistika
11:00-13:30 Talijanski I Talijanski I
SAT PONEDELJAK
05.03.
UTORAK
06.03.
SRIJEDA
07.03.
ČETVRTAK
08.03.
PETAK
09.03.
08:00-10:30 Logistika Logistika Logistika Logistika Logistika
11:00-13:30 Talijanski I Talijanski I Talijanski I Talijanski I Engleski IV
SAT PONEDELJAK
12.03.
UTORAK
13.03.
SRIJEDA
14.03.
ČETVRTAK
15.03.
PETAK
16.03.
08:00-10:30 Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo..
11:00-13:30 Engleski IV Engleski IV Engleski IV Engleski IV Talijanski I
SAT PONEDELJAK
19.03.
UTORAK
20.03.
SRIJEDA
21.03.
ČETVRTAK
22.03.
PETAK
23.03.
08:00-10:30 Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo.. Pomorsko pravo..
11:00-13:30 Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava
SAT PONEDELJAK
26.03.
UTORAK
27.03.
SRIJEDA
28.03.
ČETVRTAK
29.03.
PETAK
30.03.
08:00-10:30 Talijanski I Talijanski I Talijanski I Talijanski I Talijanski I
11:00-13:30 Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava
SAT PONEDELJAK
02.04.
UTORAK
03.04.
SRIJEDA
04.04.
ČETVRTAK
05.04.
PETAK
06.04.
08:00-10:30 Uskrsni Talijanski I Talijanski I Talijanski I Engleski IV
11:00-13:30 ponedeljak Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava
SAT PONEDELJAK
09.04.
UTORAK
10.04.
SRIJEDA
11.04.
ČETVRTAK
12.04.
PETAK
13.04.
08:00-10:30 Engleski IV Engleski IV Engleski IV Engleski IV Talijanski I
11:00-13:30 Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava Teorija sustava
SAT PONEDELJAK
16.04.
UTORAK
17.04.
SRIJEDA
18.04.
ČETVRTAK
19.04.
PETAK
20.04.
08:00-10:30 Talijanski II Talijanski II Talijanski II Talijanski II Engleski IV
11:00-13:30 Teorija sustava Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija..
SAT PONEDELJAK
23.04.
UTORAK
24.04.
SRIJEDA
25.04.
ČETVRTAK
26.04.
PETAK
27.04.
12:00-14:30 Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija..
15:00-17:30 Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja
SAT PONEDELJAK
30.04.
UTORAK
01.05.
SRIJEDA
02.05.
ČETVRTAK
03.05.
PETAK
04.05.
12:00-14:30 Inspekcija.. Praznik Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija..
15:00-17:30 Analiza poslovanja rada Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja
SAT PONEDELJAK
07.05.
UTORAK
08.05.
SRIJEDA
09.05.
ČETVRTAK
10.05.
PETAK
11.05.
08:00-10:30 Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija.. Inspekcija..
11:00-13:30 Engleski IV Engleski IV Engleski IV Talijanski II Talijanski II
SAT PONEDELJAK
14.05.
UTORAK
15.05.
SRIJEDA
16.05.
ČETVRTAK
17.05.
PETAK
18.05.
12:00-14:30 Inspekcija.. Inspekcija.. Talijanski II Talijanski II Talijanski II
15:00-17:30 Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja
SAT PONEDELJAK
21.05.
UTORAK
22.05.
SRIJEDA
23.05.
ČETVRTAK
24.05.
PETAK
25.05.
12:00-14:30 Talijanski II Talijanski II Talijanski II Talijanski II Talijanski II
15:00-17:30 Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja Analiza poslovanja
SAT PONEDELJAK
28.05.
UTORAK
29.05.
SRIJEDA
30.05.
ČETVRTAK
31.05.
PETAK
01.06.
12:00-14:30 Talijanski II Talijanski II Talijanski II Talijanski II Talijanski II
15:00-17:30 Analiza poslovanja Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo.
SAT PONEDELJAK
04.06.
UTORAK
05.06.
SRIJEDA
06.06.
ČETVRTAK
07.06.
PETAK
08.06.
15:00-18:30 Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo.
SAT PONEDELJAK
11.06.
UTORAK
12.06.
SRIJEDA
13.06.
ČETVRTAK
14.06.
PETAK
15.06.
15:00-18:30 Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo. Financijsko poslo.
SAT PONEDELJAK
26.02.
UTORAK
27.02.
SRIJEDA
28.02.
ČETVRTAK
01.03.
PETAK
02.03.
08:00-10:30 Engleski V Engleski V
11:00-13:30 Organizacijsko p. Organizacijsko p.
SAT PONEDELJAK
05.03.
UTORAK
06.03.
SRIJEDA
07.03.
ČETVRTAK
08.03.
PETAK
09.03.
08:00-10:30 Engleski V Organizacijsko p. Organizacijsko p. Organizacijsko p. Organizacijsko p.
15:00-17:30 Organizacijsko p. Engleski V Talijanski IV Talijanski IV Engleski V
SAT PONEDELJAK
12.03.
UTORAK
13.03.
SRIJEDA
14.03.
ČETVRTAK
15.03.
PETAK
16.03.
08:00-10:30 Talijanski IV Organizacijsko p. Talijanski IV Talijanski IV Organizacijsko p.
11:00-13:30 Organizacijsko p. Engleski V Organizacijsko p. Organizacijsko p. Engleski V
SAT PONEDELJAK
19.03.
UTORAK
20.03.
SRIJEDA
21.03.
ČETVRTAK
22.03.
PETAK
23.03.
08:00-10:30 Organizacijsko p. Organizacijsko p. Organizacijsko p. Organizacijsko p. Organizacijsko p.
11:00-13:30 Talijanski IV Engleski V Talijanski IV Talijanski IV Engleski V
SAT PONEDELJAK
26.03.
UTORAK
27.03.
SRIJEDA
28.03.
ČETVRTAK
29.03.
PETAK
30.03.
08:00-10:30 Organizacijsko p. Organizacijsko p. Engleski V Engleski V Engleski V
11:00-13:30 Talijanski IV Engleski V Organizacijsko p. Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja
SAT PONEDELJAK
02.04.
UTORAK
03.04.
SRIJEDA
04.04.
ČETVRTAK
05.04.
PETAK
06.04.
08:00-10:30 Uskrsni Engleski V Engleski V Engleski V Engleski V
11:00-13:30 ponedeljak Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja
SAT PONEDELJAK
09.04.
UTORAK
10.04.
SRIJEDA
11.04.
ČETVRTAK
12.04.
PETAK
13.04.
08:00-10:30 Engleski V Engleski VI Engleski VI Engleski VI Engleski VI
11:00-13:30 Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja
SAT PONEDELJAK
16.04.
UTORAK
17.04.
SRIJEDA
18.04.
ČETVRTAK
19.04.
PETAK
20.04.
08:00-10:30 Engleski VI Engleski VI Engleski VI Engleski VI Engleski VI
11:00-13:30 Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja
SAT PONEDELJAK
23.04.
UTORAK
24.04.
SRIJEDA
25.04.
ČETVRTAK
26.04.
PETAK
27.04.
08:00-10:30 Engleski VI Engleski VI Engleski VI Engleski VI Engleski VI
11:00-13:30 Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja Teorija odlučivanja
SAT PONEDELJAK
30.04.
UTORAK
01.05.
SRIJEDA
02.05.
ČETVRTAK
03.05.
PETAK
04.05.
08:00-10:30 Engleski VI Praznik Engleski VI Engleski VI Engleski VI
11:00-13:30 E-poslovanje rada E-poslovanje E-poslovanje
SAT PONEDELJAK
07.05.
UTORAK
08.05.
SRIJEDA
09.05.
ČETVRTAK
10.05.
PETAK
11.05.
08:00-10:30 Engleski VI Engleski VI Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po..
11:00-13:30 E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje
SAT PONEDELJAK
14.05.
UTORAK
15.05.
SRIJEDA
16.05.
ČETVRTAK
17.05.
PETAK
18.05.
08:00-10:30 Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po..
11:00-13:30 E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje
SAT PONEDELJAK
21.05.
UTORAK
22.05.
SRIJEDA
23.05.
ČETVRTAK
24.05.
PETAK
25.05.
08:00-10:30 Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po..
11:00-13:30 E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje E-poslovanje
SAT PONEDELJAK
28.05.
UTORAK
29.05.
SRIJEDA
30.05.
ČETVRTAK
31.05.
PETAK
01.06.
08:00-10:30 Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po.. Pouzdanost po..
11:00-13:30 E-poslovanje Pouzdanost po.. Pouzdanost po..