NASTAVNI PLAN I PROGRAMRED PREDAVANJA ZA 2017/2018 AKADEMSKU GODINU

I semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 111 Informatika 2 2 5
2 112 Matematika I 2 2 5
3 113 Grafičko komuniciranje i dokumentacija 2 2 4
4 114 Ekonomika poduzeća 2 1 4
5 115 Sredstva pomorskog prometa 3 2 5
6 116 Engleski jezik 1 0 4 3
7 117 Osnove menadžmenta 2 1 4
Ukupno: 13 14 30

II semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 121 Komunikologija 2 1 4
2 122 Matematika II 2 2 5
3 123 Tehnički sustavi na brodu 2 2 5
4 124 Psihologija 2 1 4
5 125 Sustavi kakvoće i okoliša 2 2 5
6 126 Engleski jezik II 0 4 3
7 127 Uredsko poslovanje i komunikacije 2 2 4
Ukupno: 12 14 30

III semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji Predavanja Vježbe ECTS
1 231 Informacijski sustavi 2 2 5
2 232 Menadžment usluga 2 2 5
3 233 Statistika 2 2 5
4 234 Financijsko poslovanje 2 2 4
5 235 Pomorsko pravo i osiguranje 2 2 5
6 236 Engleski jezik III 0 4 3
7 237
238
Njemački jezik I
Talijanski jezik I
0 4 3
Ukupno: 10+18   30

IV semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja Vježbe ECTS
1 241 Analiza poslovanja 2 2 5
2 242 Inspekcija pomorskih brodova 2 2 5
3 243 Tehničko upravljanje brodovima i flotom I 2 2 5
4 244 Teorija sustava 2 2 4
5 245 Logistika 2 2 5
6 246 Engleski jezik IV 0 4 3
7 247
248
Njemački jezik II
Talijanski jezik II
0 4 3
Ukupno: 10+18   30

V semestar

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 351 Menadžment ljudskih potencijala 2 2 5
2 352 Tehničko upravljanje brodovima i flotom II 2 2 5
3 353 Elektronsko poslovanje 2 2 5
4 354 Menadžment rizika 2 2 5
5 355 Računovodstvo i revizija poslovanja 2 2 4
6 356 Engleski jezik V 0 4 3
7 357
358
Njemački jezik III
Talijanski jezik III
0 4 3
Ukupno: 10+18   30

VI semestar- Inspekcijski menadžment

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3601 Međunarodni sustav pomorske sigurnosti 2 2 5
2 3607 Pouzdanost pomorskih sustava 2 2 5
3 363 Završni rad 2 2 5
4 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
5 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
6 366 Engleski jezik VI 0 4 3
7 367
368
Njemački jezik IV
Talijanski jezik IV
0 4 3
Ukupno: 10+18   30

VI semestar- Kadrovski menadžment

Redni broj Oznaka Kolegiji predavanja vježbe ECTS
1 3605 Kadrologija 2 2 5
2 3606 Osnove rada i socijalnog prava 2 2 5
3 363 Završni rad 2 2 5
4 364 Teorija odlučivanja 2 2 5
5 365 Organizacijsko ponašanje 2 2 4
6 366 Engleski jezik VI 0 4 3
7 367
368
Njemački jezik IV
Talijanski jezik IV
0 4 3
Ukupno: 10+18   30